Očuvanje zubnog niza predstavlja preduslov zdravlja usta i zuba.Ošuvan zubni niz uključuje prisustvo svih zuba kao i njihovu potpunu celovitost.Svi zubi su međusobno povezani, ali isto tako postoji i veza zuba sa drugim organima.To znači da će nedostatak zuba, ili obolenje na zubu, imati posledice ne samo po taj zub, već i mnogo šire.Iz tog razloga nedostatak makar i jednog zuba mora biti nadoknađen.Posledice nedostatka zuba su mnogobrojne.Nabrojaćemo one najvažnije.KRIVLJENJE SUSEDNIH ZUBA

Zubni nizovi predstavljaju dinamičku celinu.Oni se međusobno podupiru i ne dozvoljavaju iskakanje iz sistema susednim zubima.Usled nedostatka makar i jednog zuba dolazi do krivljenja i naginjanja susednih zuba (levo i desno od zuba koji nedostaje) ali i do "isplivavanja" zuba iz suprotne vilice.Iskrivljeni zubi povlače za sobom deformitete vilice kao i smanjenu mehaničku otpornost samih zuba.Preostali zubi su izloženi nepravilnom opterećenju pa dolazi do njihovog oštećenja.


ATROFIJA KOSTI

Kada su zubi prisutni u vilicama, oni stimulišu vilične kosti na rast.Nedostatkom zuba izostaje ova stimulacija pa dolazi do atrofije (istanjenja kosti).Na isti način i mišići atrofiraju ako su neaktivni.Ovo povlači za sobom mnoge posledice od kojih je najuočljivija deformacija lica (npr.isturanje brade)


OŠTEĆENJE VILIČNOG ZGLOBA

Zubi i vilični zglobovi su tesno povezani.Neadekvatni zubni kontakti, nedostatak zuba ili nepravilnosti njihovog polažaja, vremenom dovode do oštećenja viličnih zglobova.Kretnje viličnog zgloba ograničavaju zubi.Kada nedostaje jedan ili više zuba, može doći do istezanja zglobnih ligamenata.Deformiteti u zglobu vremenom napreduju, zglobovi počinju da "škljocaju" i ako se ne preduzmu adekvatne mere, mogu nastati trajne posledice.


PRERANI GUBITAK ZUBA

Usled nedostatka zuba, preostali zubi moraju da podnose veće opterećenje što dovodi do njohovog oštećenje.Naravno da nije isto da li će određeno opterećenje da nosi 10 zuba ili će to isto opterećenje da nosi 15 zuba.POREMEĆAJ FUNKCIJA

Kao posledica nedostatka zuba dolazi do poremećaja gotovo svih funkcija orofacialnog sistema :
- poremećaj žvakanja
- poremećaj gutanja
- poremećaj govora
psihološki poremećaji (zbog narušene estetike)

 

 
NAGINJANJE ZUBA
 
 
RTG SNIMAK-ATROFIJA KOSTI
 
ISTURANJE BRADE
 
 
 
 
 
OŠTEĆENJE VIL.ZGLOBA
 
 
| o nama | usluge | edukacija | zanimljivosti |    
copyright© artmedical studio Glendza 2007 sva prava zadržana