PRVI DEO

|A|B|  |V|G|  |D| |E|  |I|  |K|  |L|   |M


DRUGI DEO


( O, P, R, S, T, U, F, H, C)|A|

Abrazija zuba
Trošenje zubne supstance koje uzrokuje neki spoljašnji faktor (gruba hrana, grickanje noktiju ili raznih predmeta itd)

Atricija
Trošenje zubne supstance bez spoljašnjeg posrednika, npr.škripanje zubima kod neurotičara.

Absces
Ograničena (lokalizovana) gnojna upala.Može biti lokalizovan u predelu korena zuba- periapikalni absces, u samom zubu-parcialni gnojni pulpitis ili u mekim tkivima usne duplje.

Amalgam
Mešavina žive,srebra, kalaja i bakra (eventualno i cinka) koja se u obliku plombe koristi za restauraciju izgubljenih delova krunice zuba.Težnja savremene stomatologije je njegovo potpuno istiskivanje iz upotrebe .[ opširnije ]

Anestezija,Anestetik
Preparat koji privremeno prekida sprovođenje impulsa nervnim vlaknima, te tako izaziva neosetljivost tkiva koje je inervisano odgovarajućim nervom.U svakodnevnoj praksi je najčešće u upotrebi anestetik koji je sastavljen od Lidokaina i Adrenalina.U stomatološkoj praksi se primenjuju dve vrste lokalne anestezije : površinska anestezija kod koje se anestetik nanosi na površinu kože ili sluznice (najčešće putem spreja);infiltraciona anestezija je tehnika kod koje se anestetik ubrizgava u tkivo pomoću igle i šprica.

Ankiloza
Srastanje korena zuba sa okolnom kosti pa koštane ćelije postaju deo korena zuba.

Ankiloglosia
Sapet ili vezan jezik.Nastaje usled poremećaja u razvoju podjezične resice koja onda fiksira jezik za pod usne duplje.

Apex
Vrh, Apex radicis - vrh korena

Apex lokator
Instrument kojim se na precizan način određuje dužina korena zuba prilikom lečenja korena. Tada je neophodno utvrditi taču dužinu da bi se zub,nakon završenog čišćenja kanala, mogao korektno napuniti sredstvom za opturaciju.
[ opširnije ]

Asepsa
Potpuno odsustvo svih vrsta i oblika mikroorganizama - strerilnost.

Alginat
Jedan od materijala koji se koristi u protetici za uzimanje otisaka.

Alveola
Alveola ili alveolarna kost (alveolarna čašica)je deo vilice u koji su usađeni korenovi zuba.Razvija se sa nicanjem zuba a atrofira posle njihovog gubitka.

Alveolitis
Zapaljenje alveole koje nastaje nakon vađenja zuba.To se najčešće dešava ako nakon vađenja ne dođe do krvarenja iz rane pa alveolarna čašica ostane suva.Praćen je jakim bolovima, koji se naročito pojačavaju noću i u ležećem položaju; odsustvom krvi u rani i najčešće je lokalizovan u donjoj vilici.Tačan uzrok je nepoznat ali se smatra da nastaje zbog smanjenog prisustva krvnih sudova u viličnoj kosti.

Anodoncija
Nedostatak zuba

Antagonist
Onaj koji je suprotan, koji se nalazi naspram nečega.Npr.gornji zubi su antagonisti donjm zubima

Atečmen
Deo skeletirane (metalne) proteze koji omogućava pričvršćivanje proteze za prirodan zub.Njegovom upotrebom se izbegava upotreba žica i kukica

Artikulaciona hartija
Hartija impregnirana bojom koja se koristi za korekciju zagrižaja.Nakon postavljanja plombe ili protetskog rada, pacijent grize hartiju koja se postavi na zube.Na mestima na kojima postoji nepravilnost će ostati jači trag hartije koji se potom koriguje

Artikulator
Instrument koji se koristi u zubnotehničkoj laboratoriji (ali i u ordinaciji) za imitaciju uslova koji postoje u ustima

Afte
Ulceracije (erozije, čirići) koje se javljaju najčešće na jeziku, obrazu i usnama.Na desnima i tvrdom nepcu ih gotovo nikad nema.Njčešće obolevaju osobe između 20 i 40 godine života.Imaju izgled kružnog ulkusa koji je od okoline ograničen crvenim prstenom.Praćene su bolovima i obično traju oko 15 dana.Nastaju kao posledica stresa, poremećaja u radu hormona, traume sluzokože i naslednih faktora

Vrh strane

|B|

Bol
Neprijatan čulan ili emocionalan osećaj koji nastaje kao reakcija na stvarno ili potencialno oštećenje tkiva

Bond
Vrsta "lepila" (adhezivno sredstvo) koje poboljšava vezu plombe i zuba

Borer
Svrdlo koje se koristi za preparaciju i brušenje zuba.Najčešće su u upotrebi čelična, karbidna i dijamantska svrdla

Bolesti usta
Grana stomatologije koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lešenjem mekih tkiva usne duplje (usne, obrazi, jezik, desni)

Bukalan
Bucca znači obraz, te je bukalan-bukalno ono što je prema obrazu

Bruksizam
Škripanje zubima ili stiskanje zuba van funkcije žvakanja ili gutanja(u periodima kada se ne jede).Najčešće se javlja noću za vreme sna, ređe i danju, a uzrokuju ga stresne situacije.Vremenom dovodi do značajnog oštećenja zuba.

Vrh strane

|V|

Valplast proteza
Proteze najnovije generacije, savitljive poput gume i izrazito velike čvrstine.Ne sadrže žice i kukice. [ opširnije ]

Varikozitet vena
Proširenje vena


|G|

Gangrena
Odumiranje tkiva se naziva Nekroza.Kada se nekrotično tkivo inficira mikroorganizmima nastaje Gangrena.Gangrenozan zub najčešće ne boli jer je pulpa (živac) odumrla.

Gingiva
Desni, deo sluzokože usne duplje koji obuhvata vrat zuba i prekriva cement korena zuba i alveolarnu čašicu.Gingiva (desni) se može podeliti na slobodnu gingivu (nije pripojena za zub i u vidu kragne obuhvata vrat zuba), fiksiranu gingivu (deo gingive koji je pripojen za koren i alveolarnu čašicu) i interdentalnu gingivu (deo desni koji se nalazi između dva zuba)

Gingivitis
Upala desni.Postoje razni oblici gingivitisa a uglavnom ih karakteriše uvećanje desni,krvarenje iz desni i crvenilo.Početna faza parodontopatije se takođe karakteriše Gingivitisom

Gingivektomia
Naziv dolazi od reči gingiva(desni) i ektome(seći).To je dakle hiruški zahvat kojim se odstranjuje oboleli deo desni

Gleđ
Pokriva zubnu krunicu.Sastoji se od poligonalnih prizmi koje su međusobno spojene materijom organskog porekla.Površina krunice zdravog zuba pokrivena je veoma tankom opnom, tzv.gleđnom opnom koja je veoma tvrda i otporna.
[ opširnije ]

Glositis
Zpaljenje jezika

Glosodinie i glosopiroze
Žarenje i peckanje jezika.Ovi simptomi su prisutni kod mnogih obolenja jezika ali se javljaju i kod poremećaja krvi, vitamina i nekih drugih bolesti.

Granulom
Hronično zapaljenje tkiva oko vrha korena (periapeksno tkivo).Najčešće nastaje kao posledica nelečene gangrene zuba.Najčešće je lokalizovan na vrhu korena za koga je spojen vlaknima, a ređe sa strane korena.Obično ne daje nikakve simptome osim kod akutnih pogoršanja kada se javljaju bolovi visokog inteziteta.

Vrh strane

|D|

Dentin
Osnovna zubna struktura.Po svom izgledu i sastavu sličan je kosti koja je impregnirana krečnim solima.Dentin prožima veliki broj kanalića koji se šire od pulpe prema periferiji.Njega u predelu krunice prekriva gleđ, a u predlu korena ga prekriva cement. [ opširnije ]

Denticija
Pozicija, tip i broj zuba u gornjoj i donjoj vilici.Razlikujemo mlečnu denticiju (mlečne zube) i stalnu denticiju (stalne zube).Mlečna denticija ima 20 zuba, a stalna 32 zuba.

Devitalizacija pulpe
Postupak "umrtvljivanja živca" primenom lekova, najčešće na bazi paraformaldehida ili primenom anestezije.

Dekalcifikacija
Gubitak kalcijuma iz zuba

Dezinfekcija
Delimično uništavanje mikroorganizama za razliku od sterilizacije kod koje dolazi do potpunog uništavanja.U ordinaciji se dezinfekcija sprovodi različitim hemijskim sredstvima : alkohol, hidrogen, asepsol, preparati na bazi formaldehida itd.

Dijagnoza
Skup mera kojima se vrši identifikacija obolenja.Najčešće se upotrebljavaju sledeće dijagnostičke metode : anamneza (opis tegoba i bolesti od strane pacijenta -prikupljanje i analiza subjektivnih simptoma pacijenta), inspekcija (posmatranje okom), sondiranje (upotreba instrumenta koji se zove sonda pomoću koga se proverava konzistencija i osetljivost zuba), test vitaliteta(zasniva se na primeni različitih nadražaja npr.toplo, hladno itd. a čija jačina prelazi fiziološku granicu) i rtg snimak

Diastema
Povećan razmak između dva zuba.Često se vidi između gornjih jedinica

Distalno
Ono što je udaljeno od središnje linije lica ili zuba.Npr.predkutnjak se nalazi distalno u odnosu na očnjak, a očnjak je distalno u odnosu na sekutić.

Vrh strane

|E|

Endodoncija
Grana stomatologije koja proučava građu zubne pulpe, njeno reagovanje u normalnim i patološkim uslovima, kao i terapiju obolele pulpe i predela oko vrha korena zuba (apeksni parodoncijum)

Edem
Otok koji može nastati zbog upale, traume, tumora itd.

Erupcija
Proces izbijanja zuba

Egzostoza
Koštano izbočenje

Ekscizija
Hiruška intervencija kojom se odseca neki deo tkiva, za razliku od incizije gde se proseca (probada) tkivo

Ekstraoralan
Onaj koji je izvan usta

Ekstrakcija
Vađenje zuba, bezbolno odstranjenje krunice i korena zuba uz istovremenu korekciju mekog i koštanog tkiva.Za vađenje zuba se koriste razni instrumenti od kojih su najvažniji klešta i poluge.Razlikujemo jednostavno (obično) vađenje, komplikovano vađenje i hiruško vađenje

Ekskavator
Instrument kojim se uklanja obolelo tkivo zuba.Najčešće se njime uklanjaju razmekšani ostaci dentina i kariozne mase.

Vrh strane

|I|

Impakcija, Impaktiran zub
Zub koji nije izrastao, koji je zadržan u vilici ili je samo delimično iznikao.Uzroci mogu biti: nedostatak prostora, smetnje od strane drugih zuba, promene u kosti vilice itd.Najčešće su impaktirani donji umnjaci, zatim gornji očnjaci,ali praktično svaki zub može da ostane neiznikao.Najčešće komplikacije od strane impaktiranih zuba su : perikoronitis- zapaljenje mekog tkiva oko delimično izniklog zuba, žarište (Fokusi) -impaktirani zubi mogu delovati kao žarišta raznih infekcija.

Inciziv
Sekutić.Prvi zub od središnje linije.Razlikujemo središnji sekutić (centralni) i bočni sekutić (lateralni).Sekutića ima ukupno osam, po četiri u svakoj vilici.Sekutići najčešće imaju jedan koren.

Incizija
Hiruška intervencija kojom se proseca patološko tkivo najčešće da bi se omogućila drenaža sadržaja.Npr.proseca se apsces(gnojno upaljeno tkivo) da bi se omogućilo isticanje gnoja.

Intraoralan
Onaj koji je u ustima

Implant, Implantacija
Ugradnja materijala(legura, keramike itd) u živo koštano tkivo gornje ili donje vilice.

Vrh strane

|K|

Kaninus
Očnjak.To je treći zub od središnje linije.Očnjaka ukupno ima četiri, po dva u svakoj vilici.Očnjak ima jedan koren.

Kapsule
Oblik leka, obavijene su želatinskim omotačem koji : štiti od neprijatnog ukusa i mirisa, štiti od prebojavanja zuba, sprečava štetno dejstvo na usnu duplju itd.

Karies
Obolenje tvrdih zubnih tkiva (gleđi, dentina i cementa) uzrokovano najčešće bakterijama.Obično započinje promenom boje gleđi, nastavlja se manjom ili većom šupljinom u zubu a završava se potpunom destrukcijom tvrdih zubnih tkiva.To je najučestalije obolenje čovečanstva

Kariogen,Kariogene supstance
Supstance koje doprinose nastanku karijesa (npr.šećer)

Kavitet
Prostor koji se formira nakon čišćenja karijesa u koji se potom stavlja ispun za restauraciju (plomba).U zavisnosti od mesta gde se nalazio karies, razlikujemo kavitete 1, 2, 3, 4 klase.Tako je npr. kavitet 1. klase onaj koji se obrazuje na griznim površinama bočnih zuba.

Kandidijaza
Gljivično obolenje koje uzrokuje gljivica Candida Albicans.U ustima se obično manifestuje prisustvom beličastih naslaga koje nisu čvrsto pripojene za podlogu, mogu se odstranjivati.

Ker igla
Instrument u obliku igle koji služi za čišćenje i širenje kanala korena zuba.

Klinasta erozija
Defekt u predelu vrata zuba, (neposredno uz desni), duguljastog je oblika i karaktetiše se nepovratnim gubitkom zubnog tkiva.Nastaju zbog upotrebe tvrde četkice za zube i nepravilnog pranja zuba, delovanjem kiselina iz hrane i pića(jabukovo sirće, koka kola, tablete C vitamina itd.)

Klešta stomatološka
Osnovni instrument za veđenje (ekstrakciju) zuba.Razlikuju se klešta za gornju vilicu i klešta za donju vilicu.Za vađenje sekutića i očnjaka koriste se incizalna klešta; Za vađenje predkutnjaka koriste se predkutnjačka, a za kutnjake se koriste kutnjačka klešta.Pored toga postoje još i korenska klešta, umnjačka klešta itd.

Kiretaža parodontalnog džepa
To je terapijski zahvat koji se koristi u lečenju obolelih od parodontopatije sa ciljem da se deluje na džepove(parodontalne džepove).Suština ovog zahvata je da se ukloni obolelo tkivo parodoncijuma.

Kompoziti (Bele plombe)
Stomatološki materijali koji se koriste za restauraciju izgubljenih delova krunica.Sam termin kompozit se definiše kao kombinacija dva ili više različitih materijala koji sjedinjeni daju mnogo bolji proizvod.Sastav kompozitnih plombi je razlišit ali se u glavnom sastoje iz organske komponente (matriks) i neorganske komponente (punilo)

Kolenjak
Nasadni instrument na stomatološkoj stolici, koji radi na manjem broju obrtaja i bez vode.

Krezubost
Stanje koje nastaje gubitkom jednog ili više zuba (za razliku od bezubosti koja predstavlja gubitak svih zuba).Razlikujemo dve osnovne vrste krezubosti : prekinuti zubni niz- nedostatak jednog ili više zuba pri čemu je bezubo polje ograničeno sa obe strane preostalim zubima; skraćeni zubni niz- nastaje gubitkom zuba koji se nalaze na kraju zubnog niza.
[ opširnije ]

Kserostomia
Smanjeno lučenje pljuvačke.Najčešće je simptom nekog drugog oblenja, a ređe se javlja kao samostalno obolenje.Tako se smanjeno lučenje pljuvačke javlja kod : obolenja pljuvačnih žlezda, upotrebom lekova (Atropin, Efedrin itd), kod visoke temperature, disanja na usta itd.Suvoća usta mora da se leči jer dovodi do oštečenja sluznice usne duplje, zadaha iz usta, smetnji pri jelu i govoru.

Kutnjak
Vidi pod molar

Vrh strane

|L|

Lateralno
Ono koje je udaljeno od središnje linije lica ili zuba.Npr.očnjak se nalazu lateralno u odnosu na sekutić.

Labia
Usna.Početni deo oralne šupljine.Usne su spolja pokrivene kožom a iznutra sluzokožom.Između ova dva dela se nalazi prelazni (rumeni) deo usana koji se zove Vermilion.Uloga usana je u ishrani i govoru.

Leukoplakia
Obolenje sluznice usta praćeno beličastim promenama koje su u vidu traka i ploča.Nastaje kao posledica neprikladnih plombi i protetskih radova, konzumiranja većih količina alkohola i duvana, nedostatkom vitamina A itd.Značaj leukoplakie je u tome što ona predstavlja prekancerozno stanje tj. može progredirati u karcinom usta.

Lingua
Jezik, leži na podu usne duplje, svetloružičaste je boje i baršunastog izgleda.Zadnja trećina jezika je njegov fiksni deo, dok su prednje dve trećine mobilni deo jezika. Jezik sadrži brojne papile koje imaju čulnu funkciju (određuju vrstu ukusa: kiselo, slano, slatko i gorko).Jezik ima mnogobrojne funkcije : učestvuje u žvakanju i gutanju hrane, učestvuje u govoru, služi kao čulo ukusa itd.

Lingua Geografika
Bolest jezika koju karakteriše prisustvo vijugavih linija pojeziku nalik na geografsku kartu, po čemu je bolest i dobila ime.Kao mogući uzroci navode se alergija, nasleđe, psihosomatski faktori itd.

Lingua Bifida
Anomalija koja se još zove i Glosošizis.Karakteriše je rascepljen, račvast jezik

Limfadenitis
Uvećanje limfnih čvorova-limfadenopatia.Najčešće dolazi do uvećanja submentalnih (ispod brade) i submandibularnih (ispod bočne strane donje vilice) limfnih čvorova.Postoji ogroman broj uzroka uvećanja limfnih čvorova.Između ostalih oni se uvećavaju i kod upalnih procesa na zubima.

Luksacija Viličnog zgloba
Označava izlazak zglobne glave iz svog ležišta i nemogućnost njenog spontanog povratka u normalan položaj.Njčešće nastaje pri maksimalnom i forsiranom otvaranju usta, pri odgrizanju velikog zalogaja, dugotrajnim stomatološkim intervencijama itd.

Vrh strane

|M|

Malokluzija
Devijacija od idealne pozicije zuba u vilici

Mandibula
Donja vilica.To je neparna i pokretna kost lica.Njen prednji deo se zove telo mandibule (corpus) a bočni delovi se nazivaju ramusi (grane ).U gornji deo tela su smeštene alveolarne čašice u kojima se nalaze zubi.Kroz mandibulu prolazi veliki broj krvnih sudova i nerava.

Makrodoncija
Uvećan zub (zubi), zubi većih dimenzija od uobičajenih.

Makroglosia
Uvećan jezik


Maksila

Gornja vilica.To je parna kost (postoji leva i desna maksila).Sastoji se iz tela i četiri nastavka.U gornjoj vilici se nalazi velika šupljina- vilični sinus.Kao i u donjoj, tako i u gornjoj vilici, u njenom alveolarnom nastavku, su usađeni zubi.

Mastikacija
Žvakanje.To je fiziološka radnja koja se izvodi u ustima pomoću vil.zglobova, mišića i zuba a u cilju pripreme hrane za dalju evakuaciju u želudac.

Mastikatorni mišići
To su mišići koji, pokrećući donju vilicu, učestvuju u žvakanju.Dele se u više grupa : mišići otvarači usta, mišići zatvarači usta, pokretači donje vilice u stranu itd.

Medialno
Ono što je bliže središnjoj liniji lica.Npr.sekutić se nalazi medialno u odnosu na kutnjak.

Molar
Kutnjak.To je šesti zub od središnje linije.Postoje tri kutnjaka (prvi, drugi i treći).Treći kutnjak se zove umnjak.Kutnjaka ima ukupno 12, po šest u svakoj vilici.Najčešće imaju tri korena.

Most
Protetska nadoknada kojom se nadoknađuju izgubljeni zubi, koja se cementira u usta i ne mora se vaditi iz usta (fiksna protetska nadoknada).Da bi se mogao izraditi most neophodan je povoljan raspored zuba kao i njihova gradivna očuvanost.[ opširnije ]

Mukoza
Sluzokoža, sluznicaVrh strane

 
| o nama | usluge | edukacija | zanimljivosti |    
copyright© artmedical studio Glendza 2007 sva prava zadržana